کلاس درس کجاست؟ یادگیری چگونه اتفاق می افتد؟

تنها کلاس های درس نیستند که مخصوص آموزش و یادگیری اند اتفاقا شاید در کلاسهای درس که مخصوص آموزش و یادگیری اند چیز زیادی یاد نگیریم. در زندگی موقعیت های مختلفی وجود دارد که می توانیم در محضرشان بهترین درس ها را یاد بگیریم: –         یک کتاب، البته اینجا باید مشخص کنم چه کتابی و […]

فعال کردن قوه خودارزیابی

 گاهی ممکن است دچار توهم یادگیری و یا هر نوع توهم دیگری شویم. وقتی در فلان درس نمره ی بیست می گیریم. وقتی به عنوان سخنران ماهر در فلان زمینه ما را صدا می زنند روی سن برویم و عده ای بی خبر هم برای ما دست می زنند. وقتی در محیط کاری به عنوان کارشناس […]

صبر

نوشدارویی به نام صبر

این روزها وقتی دوستان و اطرافیانم از مشکلاتشان میگویند مشکلات کاری، مشکلات ریز و درشت که بخش اعظم آنها  عاطفی و مربوط به روابط بین آدمهاست. فکر می کنم بیشتر آنها ناشی از خامی و بی تجربگی و عدم آموزش است و تاکید بر این نکته که دیگران مسئول خوب کردن حال ما و مقصر اصلی […]