فعال کردن قوه خودارزیابی

 گاهی ممکن است دچار توهم یادگیری و یا هر نوع توهم دیگری شویم. وقتی در فلان درس نمره ی بیست می گیریم. وقتی به عنوان سخنران ماهر در فلان زمینه ما را صدا می زنند روی سن برویم و عده ای بی خبر هم برای ما دست می زنند. وقتی در محیط کاری به عنوان کارشناس […]