آیا فرصتی برای دیدن زیبایی های دنیا و خود می گذاریم؟

آیا حواسمان هست که فقط یکبار شانس زندگی کردن داریم، آیا از زمستان به همان اندازه که فقط یکبار زندگی می کنیم لذت می بریم آیا از پاییز این دیوانه رنگارنگ به همان اندازه که زیباست لذت می بریم آیا از تابستان و سرخی گیلاسها و آلبالوهایش به همان اندازه که هستند لذت می بریم […]

هرگز چیزی را برای موقع بخصوص نگذار

احتمالا برای همه ما این تجربه زیاد رخ داده باشد، اینکه چیزی را برای زمانی بخصوص گذاشته ایم. خواندن داستان زیر از رزا هرفورد شاید خالی از لطف نباشد. برای خودم یادآوری خوبی بود و فکر کردم در میان هیاهوهای زندگی باعث لحظه ای توقف شود و به دقت نگاه کردن به محیط اطراف. ما […]