کتابخانه از انگیزاننده های قوی است

 در زندگی  بالا و پایین های زیادی وجود دارد، برخوردهای متفاوت افراد با ما و مسائل روزمره که با آنها رودررو  هستیم چه شخصی و چه در سطح کلان جامعه، وجود چیزهایی که ما قادر به تغییر دادنشان نیستیم و اگر هم باشیم بسیار هزینه بر هستند در این شرایط باید گاهی به خود حق بدهیم که ممکن […]

همه ما سیاهی لشکر هستیم به جز…

همه ما سیاهی لشکر هستیم به جز آنهایی که:  – روزی لااقل پنج صفحه کتاب می خوانند یا نیم ساعت مطالعه میکنند. – روزی لااقل یک صفحه می نویسند. – روزی حداقل نیم ساعت برای سلامتی خود ورزش میکنند. – روزی لااقل نیم ساعت به آموزش یک زبان خارجی به شکل هدفمند اختصاص میدهند. – […]