در دام لذت های لحظه ای

تلگرام لذت لحظه ای ست. اینستاگرام لذت لحظه ای ست. وب گردی بی هدف لذت لحظه ای ست. با همکاران نشستن و پشت سر همکار بیچاره ای که نیست حرف زدن لذت لحظه ای ست. یک ساعت بیشتر از همیشه در رختخواب ماندن لذت لحظه ای ست. سیگار کشیدن لذت لحظه ای ست. خوردن نوشابه […]