زبان زندگی:احسان هنری نیست به امید تلافی

در پیاده روی های بهارانه ام از اداره تا منزل همیشه حواسم به در و دیوار و تابلوها یا کاغذهایی که بر روی دیوار نصب می شوند هست چند وقت پیش در نزدیکی های خیابان ترکمنستان یا همان ملک شریعتی چشمم به یک کاغذ خورد با این موضوع به نظرم جالب آمد و فکر کردم […]