همه ما سیاهی لشکر هستیم به جز…

همه ما سیاهی لشکر هستیم به جز آنهایی که:  – روزی لااقل پنج صفحه کتاب می خوانند یا نیم ساعت مطالعه میکنند. – روزی لااقل یک صفحه می نویسند. – روزی حداقل نیم ساعت برای سلامتی خود ورزش میکنند. – روزی لااقل نیم ساعت به آموزش یک زبان خارجی به شکل هدفمند اختصاص میدهند. – […]