جاناتان مرغ دریایی و سفر قهرمانی ما

جاناتان مرغ دریایی نویسنده: ریچارد باخ تصاویر: راسل مانسن  مترجم: هرمز ریاحی و فرشته مولوی دلیل خواندن: اسمش را بسیار شنیده بودم و از اسمش خوشم می آمد داشتم دنبال وسیله ای توی کمد خواهرم می گشتم این کتاب رو پیدا کردم حجمش کم بود برداشتم که بخوانمش و خودم را ملزم کردم در مدت زمان معینی […]