حسادت

چگونه با حس حسادت روبرو شویم؟

چند وقت پیش یکی از دوستانم  گلایه و آه و ناله می کرد که در محیط اداری که وقت آزاد دارم و مطالعه می کنم  بازخورد خوبی نمی گیرم و دیگر مطالعه نمی کنم، همکارانم آن را بهانه می کنند و می گویند تو به خاطر مطالعه  کارت را درست انجام نمی دهی و من […]