زندگی یکجایی و یک عمری

اگر حق انتخاب بین تجربۀ رنج و تجربۀ هیچ چیز را داشته باشم، رنج را انتخاب می کنم.  ویلیام فاکنر تابحال فکر کرده اید چه زندگی کسالت باری خواهد بود اگر: تمام عمر یکجا زندگی کنیم، یک محله، یک شهر، یک کشور، یک قاره تمام عمر یک شغل داشته باشیم سی سال در یک شرکت […]

تجربه ها – توقف – تامل

اگر مي توانستيم تجربه هايمان را به اندازه اي كه ارزش داشتند بفروشيم همه ميليونر بوديم.               آبيگيل ون بورن  تجربه در لغت به معنای آزمون و آزمودن است. در واقع تجربه ها میزان عدول ما از زندگی معمولی هستند و کیفیت زندگی ما را می سازند تجربه های دوستی، سفر، تجربه های کسب و کار، تجربه های موفقیت و شکست، تجربه خواندن یک […]