جسارت

تمرینی برای انجام دادن یک عمل جسارت آمیز

همکاری داشتم که همیشه به من می گفت اگر خودت برای خودت برنامه ای نداشته باشی دیگران برایت برنامه ریزی می کنند و یکبار هم در مساله ای که بابت آن مطمئن نبودم و تردید داشتم با بیرحمی این فرضیه را روی من اجرا کرد، البته قبل از تصمیم گیری به من خبر داد. من […]

سال ۹۶ سال خوبی بود

تغییر حال و متفاوت شدن یک روند است نه یک رویداد . سال نو یک رویداد است یک تلنگر که باید آن را تحویل بگیریم و به فکر تغییر و نو شدن باشیم و روند تغییر را پیش بگیریم. سال ۹۶ برای من سال خوبی بود چون نسبت به سال ۹۵ بهتر بودم البته شاخص […]

همه ما سیاهی لشکر هستیم به جز…

همه ما سیاهی لشکر هستیم به جز آنهایی که:  – روزی لااقل پنج صفحه کتاب می خوانند یا نیم ساعت مطالعه میکنند. – روزی لااقل یک صفحه می نویسند. – روزی حداقل نیم ساعت برای سلامتی خود ورزش میکنند. – روزی لااقل نیم ساعت به آموزش یک زبان خارجی به شکل هدفمند اختصاص میدهند. – […]