ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم

سه شنبه ها با شعر: ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم(با صدای من)

بهروز یاسمی از آن دکترهای خوب و مهربان است هر وقت او را می بینم بیشتر به خودم می آیم که خوب باشم و مهربان، از همان آدمهایی که دنیا را جای بهتری برای زیستن می کنند و با خودت می گویی چه خوب شد من دنیا آمدم. حتما وبلاگش بروید و از شهد شعرهایش بنوشید، […]