جملات هشداردهنده: نگذارید این اتفاق برای شما نیز بیفتد.

دارن هاردی در یکی از کتابهایش می گوید: هیچ چیز بیش از این قلب یک انسان را نمی شکند که بفهمد فقط توانسته است قسمت کمی از استعدادهایش را شکوفا کند، نگذارید این اتفاق برای شما نیز بیفتد. فکر می کنم یکی از بهترین نقطه هایی که در زندگی می توانیم به آن برسیم فراتر […]