تولید محتوای فارسی

تولید محتوای فارسی نیازمند حماسه آفرینی فردوسی

قبلا در این پست گزارشی از وضعیت وب فارسی و تولید محتوای فارسی بر اساس آمارهای w3techs داده بودم در ادامه همان پست متن زیر را به عنوان دغدغه هایم به عنوان کسی که مدتی در فضای وب به تولید محتوا برای سایت شخصی و کسب و کارها پرداخته ام بیان می کنم امیدوارم شما هم […]

هادی حیدری و طرح های غافلگیر کننده اش

حالا که هیاهوی انتخابات کمی خوابیده شاید بتوان راحت تر نوشت نه در مدح و ستایش یا نفرین کسی در مدح و ستایش هنر، که آرام و بی هیاهو سرش را پایین می اندازد و مسیر خودش را می رود و تاثیر خودش را می گذارد و آویزان کسی هم نیست. در فضای انتخاباتی ریاست […]