به نظر شما سن رشد و پیشرفت چه عددی است؟

سن نگارش شاهکارهای نویسندگان: غرور و تعصب جین آستین: ۲۱ سال بیگانه آلبر کامو: ۲۹ سال ناتور دشت جی.دی.سلینجر: ۳۲ سال بر باد رفته مارگارت میچل: ۳۶ سال صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز: ۴۰ سال پیرمرد و دریا ارنست همینگوی: ۵۳ سال بینوایان ویکتور‌ هوگو: ۶۰ سال چند وقت پیش در کانال تلگرامی کتابو اعداد […]