خواب

چه شبی سر راحت بر بالین می گذارید؟

چند روز پیش دوست خوبم شاهین کلانتری پستی را با این عنوان تلاش برای نخوابیدن نشانۀ چیست؟ گذاشتند، این سوال به ذهنم رسید اصلا چه شبی می توانیم سر راحت بر بالین بگذاریم؟ قبلا از بزرگترهایمان می شنیدیم آدم باید قرض نداشته باشد تا شب سر آسوده بر بالین بگذارد و خواب راحتی داشته باشد قرض نداشته […]