سه شنبه ها با شعر: این شعر مهدی فرجی برای محمدرضا شفیعی کدکنی را حتما بخوانید

از مهدی فرجی قبلا شعر گذاشته ام و درباره شعرهایش توضیحاتی داده ام چندی پیش یکی از دوستانم از شعر مهدی فرجی برای محمدرضا شفیعی کدکنی خبر داد این شعر را از وب سایت مهدی فرجی پیدا کردم. خواندنش بسیار جان فزا و روح بخش است نه اینکه فقط برای محمدرضا شفیعی کدکنی است پر […]

مهدی فرجی

سه شنبه ها با شعر: من نشستم بروی مِی بخری برگردی ترسم این است مسلمان شده باشی جایی!

از مهدی فرجی کتاب روسری باد را تکان می داد به یادگار دارم که در جشنواره شعر یزد سال ۸۲ به من هدیه داد. چند روزی است این تک بیت او زیاد ورد زبانم شده:  حال من خوب است اما با تو بهتر می‌شوم      آخ تا می بینمت یک جور دیگر می شوم سالها پیش […]