سه شنبه ها با شعر: این شعر مهدی فرجی برای محمدرضا شفیعی کدکنی را حتما بخوانید

از مهدی فرجی قبلا شعر گذاشته ام و درباره شعرهایش توضیحاتی داده ام چندی پیش یکی از دوستانم از شعر مهدی فرجی برای محمدرضا شفیعی کدکنی خبر داد این شعر را از وب سایت مهدی فرجی پیدا کردم. خواندنش بسیار جان فزا و روح بخش است نه اینکه فقط برای محمدرضا شفیعی کدکنی است پر […]

سه شنبه ها با شعر: شهر خاموش من

محمدرضا شفیعی کدکنی یک گنج است در دل ادبیات ایران، سالهاست کلاس سه شنبه های دانشکده ادبیات دانشگاه تهران او از شلوغ ترین کلاسهاست. این شعر نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت    به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد را میتوان در وصف او گفت او درباره دوران کودکی خود می گوید: […]