چرا در زمان حال نیستیم؟ پس کجاییم؟

در یکی از پست های قبلی به اختصار در خصوص قابلیت زیستن در زمان حال نوشتم و قول دادم نوشته های بعدی را هم در وبلاگ بگذارم. ضمن اینکه این نکته را هم یادآور می شوم که هدف من از نوشتن این مطالب افزایش خودآگاهی است. در واقع اینجا از اول شروع می کنم و […]

زمان حال

قابلیت زیستن در زمان حال و سیلی زدن

اینروزها دارم مطالبی در خصوص چگونگی قابلیت زیستن در زمان حال می نویسم که حتی نوشتن در مورد آن بسیار لذت بخش است. لای آن نوشته ها دارم تجربه می کنم و یاد می گیرم چطور در لحظه زندگی کنم چیزی که به شدت خودآگاهی ام را افزایش می دهد و مرا قدردان تمام لحظات زندگی ام […]