سال ۹۶ سال خوبی بود

تغییر حال و متفاوت شدن یک روند است نه یک رویداد . سال نو یک رویداد است یک تلنگر که باید آن را تحویل بگیریم و به فکر تغییر و نو شدن باشیم و روند تغییر را پیش بگیریم. سال ۹۶ برای من سال خوبی بود چون نسبت به سال ۹۵ بهتر بودم البته شاخص […]

همه ما سیاهی لشکر هستیم به جز…

همه ما سیاهی لشکر هستیم به جز آنهایی که:  – روزی لااقل پنج صفحه کتاب می خوانند یا نیم ساعت مطالعه میکنند. – روزی لااقل یک صفحه می نویسند. – روزی حداقل نیم ساعت برای سلامتی خود ورزش میکنند. – روزی لااقل نیم ساعت به آموزش یک زبان خارجی به شکل هدفمند اختصاص میدهند. – […]