جملات هشداردهنده: نگذارید این اتفاق برای شما نیز بیفتد.

دارن هاردی در یکی از کتابهایش می گوید: هیچ چیز بیش از این قلب یک انسان را نمی شکند که بفهمد فقط توانسته است قسمت کمی از استعدادهایش را شکوفا کند، نگذارید این اتفاق برای شما نیز بیفتد. فکر می کنم یکی از بهترین نقطه هایی که در زندگی می توانیم به آن برسیم فراتر […]

جملات هشداردهنده: دوست سه دقیقه ای نباشیم

جملات سبک و سیاق مختلفی دارند بعضی از آنها انگیزشی هستند بعضی از آنها دلسرد کننده، بعضی التیام بخش اند و بعضی ها را که می شنویم یا می خوانیم دردمان می گیرد. روی نقطه ای از زندگی مان دست می گذارند که زخم است یک زخم چرکین که حالش خیلی بد است. باید حواسمان […]