چرا این همه اتفاق بد در جهان می افتد؟

همه اتفاقهای بدی که در دنیا می افتد یعنی ما خودمان نیستیم.

بر قله موفقیت ایستاده ایم اما تنها چیزی که نصیب مان شده سرگیجه ناشی از ارتفاع است.

بهترین ها را داریم اما چه خیال بیهوده ای که مالک تنها کسی که باشیم خودمان، نیستیم.

می رسیم، اما مقصد آن چیزی نیست که تا اینجا ما را فریفته بود.

پیروز می شویم اما چیز بزرگتری را باخته ایم.

ما خودمان نیستیم و چون نمی توانیم با خود کاری کنیم به دنیا و هر آنچه در آن است چنگ می زنیم و چیزی هم جز بیهودگی نصیبمان نمی شود.

اینگونه است این همه جنون در جهان جریان دارد، این همه خشم و عصبانیت، این همه بیهودگی، این همه نادانستگی و این همه حقارت برای انسان.

ما خودمان نیستیم و از این رو کار دنیا رو به خرابی می رود.

و بوی بهبود ز اوضاع جهان نمی شنویم.

طرحی نو دراندازیم.

چرا این همه اتفاق بد در جهان می افتد؟
۴٫۵ (۹۰%) ۴ votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *